Individuele begeleiding in het onderwijs

Vindt u of uw school dat uw kind extra begeleiding en hulp kan gebruiken op het gebied van leren en/of gedrag? Heeft uw kind behoefte aan begeleiding op maat door een geschoolde en ervaren begeleider? Dan bent u bij Sophie van Straaten – advies en begeleiding op het juiste adres. Zij biedt deskundige, betrokken begeleiding op maat aan kinderen in het basisonderwijs en het speciaal basisonderwijs, op alle gebieden. Zo mogelijk op school, anders in een prettige, rustige omgeving bij haar thuis. Sophie gaat op een handelingsgerichte werkwijze te werk en betrekt alle partijen (kind, ouders en school) bij de begeleiding en adviezen zodat het beoogde doel zal worden bereikt.

Door de vele verschillende behoeftes van kinderen kan het lastig zijn om elk kind tijdens de reguliere lessen voldoende aandacht te geven. Op de meeste scholen staat in een individueel- of groepshandelingsplan beschreven welke onderwijsbehoeften een kind heeft en welke hulp elk kind nodig heeft. Toch blijkt het in de praktijk soms moeilijk te zijn om dit alles aan het kind te bieden. De begeleiding die Sophie geeft, helpt hierbij. De plannen die door de professionals op school zijn opgesteld vormen de basis van haar begeleiding. Als blijkt dat er meer nodig is, zal dit middels (pedagogisch en/of didactisch) onderzoek worden onderbouwd en uitgevoerd. De leerkracht wordt hierdoor ontlast en uw kind krijgt de begeleiding en hulp die hij of zij nodig heeft en verdient. Tijdens de begeleiding staat uw kind centraal.

Verder geeft Sophie professioneel advies aan scholen op het gebied van klassenmanagement, leesonderwijs en klasseninrichting.

“Sophie van Straaten weet waar ze mee bezig is! Ze is professioneel, duidelijk en heeft kennis van zaken. Ze heeft oog voor de leerling!”

– Intern begeleider –

VISIE

Ieder kind heeft het recht succes te ervaren in zijn of haar ontwikkeling. Hierbij is de rol van de leerkracht, ouder en begeleider cruciaal. Door inzichtelijk en begrijpelijk te maken wat de sterke en zwakke punten zijn van het kind, krijgt het meer begrip voor de vakken en taken die als moeilijk worden ervaren. Werken vanuit het kind vindt Sophie belangrijk tijdens de begeleiding.

Lees verder
AANBOD VOOR SCHOLEN

Door bezuinigingen en veranderingen in het onderwijs wordt het steeds moeilijker leerlingen naar eigen behoefte te bedienen. Er komt steeds meer op de schouders van de leerkracht terecht, wat het moeilijk maakt om individuele- en groepshandelingsplannen compleet uit te voeren. Sophie van Straaten – Advies en begeleiding zou u en uw collega’s hierbij kunnen helpen.

Lees verder

  Oud Bussummerweg 23, Bussum

  06 – 28 76 40 34

  info@sophievanstraaten.nl

  www.sophievanstraaten.nl

KvK  610 255 42

ING  NL25 INGB 0006 5808 26

Kennismakingsgesprek aanvragen