Roos van Leary

Arja Kerpel, Redactielid wij-leren.nl l Projectleider bij Wij-spelen.nl

Interactiecirkel gedrag

Gedrag is te voorspellen. Na veel onderzoek ontdekte de Amerikaanse psycholoog Timothy Leary dat de manier waarop mensen reageren in veel gevallen voorspelbaar is. Bepaald gedrag roept een bepaalde reactie op. Vanuit dit gegeven is gedrag te voorspellen en te beïnvloeden.

Lees verder
Wat werkt bij adaptief onderwijs?

Michel Verdoorn, Onderwijsadviseur bij Lestijd

Adaptief onderwijs is het doelbewust afstemmen van de onderwijsleersituatie op verschillen tussen leerlingen in dezelfde leergroep” (Blok, 2004, p. 10). Deze vorm van differentiatie speelt zich dus af binnen één en dezelfde klas, onder verantwoordelijkheid van één leerkracht (of duo van leerkrachten).

Lees verder
Leeromgevingen

Arja Kerpel, Redactielid wij-leren.nl l Projectleider bij Wij-spelen.nl

Rijke leeromgeving

Het is belangrijk dat leerlingen actief betrokken worden bij het leerproces. Om goed te kunnen leren, heeft een leerling een rijke, krachtige en betekenisvolle leeromgeving nodig. In zo’n omgeving wordt het leerproces van leerlingen optimaal bevorderd. Bij een betekenisvolle leeromgeving horen:

Lees verder
De negen schakels van effectief onderwijs

Jos Cöp, Onderwijskundige en methodeontwikkelaar bij Uitgeverij Zwijssen

Onderwijskwaliteit

Ieder schoolteam is gericht op het bieden van onderwijs van zo hoog mogelijke kwaliteit. Maar wat is onderwijskwaliteit nu eigenlijk precies? In ieder geval is het meer dan een streefrichting. Er liggen stapels wetenschappelijk onderzoek en nog veel meer ervaringen van leerkrachten waarmee goed onderbouwd kan worden wat de kenmerken van effectief onderwijs zijn. Dit artikel doet een poging…

Lees verder
Betekenisvolle opbrengsten voor jonge kinderen

Bea Pompert, Directeur en nascholer bij De Activiteit

Het moet een beetje meer zijn.

Het huidige onderwijs voor jonge kinderen vraagt om systematische aandacht voor activiteiten als lezen, schrijven en rekenen-wiskunde, en om het bewaken van de opbrengsten daarvan. Prima, daar kan niemand tegen zijn. Maar aan welke opbrengsten denken we en hoe kan daar op een…

Lees verder
Klassenmanagement

Arja Kerpel, Specialist hoogbegaafdheid – redactielid bij Wij-leren.nl

Klassenmanagement is de manier waarop een leerkracht zijn onderwijs organiseert. Het omvat alle maatregelen die een leerkracht neemt om een ideaal leer- en werkklimaat te creëren. Hierbij gaat het niet alleen om regels, maar om veel meer aspecten: de klasinrichting, de lesinhoud, de methoden, de manier van werken, de instructie en de relatie tussen leerkracht en leerlingen.

Onder goed klassenmanagement valt ook het realiseren van…

Lees verder
De middenmoot als didactisch vertrekpunt

Wijnand Gijzen en Menno van Hasselt, Onderwijsadviseur en trainer bij Wijnand Gijzen onderwijsadvies

Een bijdrage aan opbrengstgericht passend onderwijs

Veel basisscholen zijn aan de slag gegaan om opbrengstgericht passend onderwijs in te richten. In een serie artikelen worden diverse aspecten rondom dit thema belicht. Deze keer gaat over het belang van het kennen van de middenmoot van een groep om het onderwijs…

Lees verder
Apps
 • Monkey math
 • Hoofdrekenen
 • Letterlegger
 • Bussommen
 • Woordenhaai
 • Cijferhaai
 • Tafelkluis
Boeken
 • Verborgen regels
  Brenda Myles e.a.
 • Vlinder
  Mirjam Bruystens
 • Survivalgidsen
  Diversen auteurs
 • Ik en autisme – thuis en op school
  N. van Kordelaar en M. Zwaan
 • De wereld van Luuk
  Martine F. Delfos
 • Dennis de schrik van de school
  B. Letschert-Grabbe
 • Geef me de 5
  Colette de Bruins