Sophie van Straaten

Sophie van Straaten is in 2008 afgestudeerd als leerkracht basisonderwijs. Vrijwel direct na het behalen van haar diploma is ze aan het werk gegaan bij een kleine basisschool in Amsterdam Oost. Deze school had een zeer gemengde populatie en bood veel uitdaging op het gebied van pedagogische en didactische ondersteuning in de klas. Naast haar werkzaamheden voor de klas heeft ze zich ook gericht op individuele leerlingbegeleiding en het ontwikkelen van lesmaterialen.
Na vier jaar wilde Sophie zich meer richten op de begeleiding van leerlingen met gedrag- en/of leerproblemen. Vandaar de keuze om de Master opleiding Special Educational Needs (SEN) – ‘specialist leren’ te volgen. In 2013 heeft zij haar masterdiploma gehaald. Tijdens het volgen van de opleiding heeft Sophie gekozen om een nieuwe uitdaging aan te gaan in het Speciaal Basis Onderwijs. In de kleinere groepen heeft zij haar kwaliteiten goed kunnen inzetten en menig kind het plezier in het leren bijgebracht.
Sinds 2014 werkt Sophie vanuit haar eigen onderwijspraktijk.

Verder is Sophie moeder van 3 dochters en woont met haar gezin in Bussum.

Sophie heeft gewerkt met kinderen met de volgende leer- en gedragsproblemen:
 • ADHD en ADD
 • Spraak-taalproblemen
 • Ernstige leesproblemen en dyslexie
 • Ernstige rekenproblemen en dyscalculie
 • PDD-nos en Asperger
 • NLD
 • ODD
 • Faalangst
 • Motorische problemen en DCD
 • Laag IQ met disharmonisch profiel
Sophie heeft verschillende schoolse certificaten gehaald:
 • Taakspel
 • GIP
 • Discussiëren kun je leren
 • Met Woorden in de Weer

“Juf Sophie begrijpt me en luistert altijd goed!”

Leerling met NLD,
groep 6

Scholing

Het onderwijs is altijd in beweging en maakt constant veranderingen door. Sophie blijft op de hoogte door middel van bijscholing, intervisie en het raadplegen van vakliteratuur. Ook is zij verbonden aan een aantal basisscholen in de regio, waardoor ze bekend blijft met de onderwijsontwikkelingen op de werkvloer.
Een groot netwerk biedt Sophie de mogelijkheid om hulp en advies in te roepen van verschillende professionals. Te denken valt aan: neuropsycholoog, orthopedagoog, dyslexiespecialist, rekenspecialist, intern begeleiders, leerkrachten en remedial teachers.

Visie

Ieder kind heeft het recht succes te ervaren in zijn of haar ontwikkeling. Hierbij is de rol van de leerkracht, ouder en begeleider cruciaal. Door inzichtelijk en begrijpelijk te maken wat de sterke en zwakke punten zijn van het kind, krijgt het meer begrip voor de vakken en taken die als moeilijk worden ervaren. Werken vanuit het kind vindt Sophie belangrijk tijdens de begeleiding. Het kind weet voor zichzelf wat een prettige en begrijpelijke manier van leren is. Het aanleren van strategieën en het werken met materialen worden afgestemd op die behoeften. Door het kind positief te benaderen en door te focussen op succes nemen de motivatie en het zelfvertrouwen toe, wat een effectievere werkhouding tot gevolg heeft.
Tijdens de begeleiding vindt Sophie het belangrijk om hoge doelen binnen de mogelijkheden van het kind te stellen. Door hem/haar eigenaar te maken van het proces voelt hij/zij zich verantwoordelijk voor het werk en het resultaat. Sophie maakt veel gebruik van het zogenaamde modelen (handelingen, gedachten en denkstappen worden hardop genoemd). Door handvatten en tips mee te geven op het gebied van overzicht creëren en planmatig werken krijgt het kind controle op het eigen handelen.
Sophie vindt het belangrijk om handelingsgericht te werken en zal daarom ouders, leerling en school altijd betrekken bij de begeleiding.