Kosten

Tijdens de intake zal bepaald worden hoe de begeleiding er precies uit zal komen te zien. Omdat het om maatwerk gaat zullen de frequentie, duur en de kosten in overleg worden vastgesteld. Er wordt uitgegaan van individuele, persoonlijke begeleiding, zodat uw kind op maat en naar eigen behoefte de juiste hulp krijgt.

Kostenoverzicht
Kennismakingsgesprek en intake 60 minuten Gratis en vrijblijvend
Opstartkosten leerling
Gesprek school (evt. instantie) en opstellen IHP
45 minuten € 37,50
Individuele leeringbegeleiding Per 15 minuten € 13,50
Gesprek instantie, school en/of ouders
(Intake valt hierbuiten)
Per 15 minuten € 12,50
Verslaglegging
(Voorbereiden, verslaan en evalueren IHP)
Per 15 minuten € 12,50
Didactisch onderzoek incl. verslag 2 uur € 150,-
Inval klassenleerkracht Per uur

Per dag

€ 54,-

€ 420,-

Kilometervergoedeing buiten Bussum per km € 0,20

Eventuele parkeerkosten worden in rekening gebracht.

“Binnen drie weken heb ik een 9 voor mijn toets gehaald! Gewoon omdat juf Sophie het zo duidelijk had voorgedaan!”

– Leerling met rekenachterstand,
groep 7 –

Goed om te weten

  • Het kennismakingsgesprek vindt bij u thuis plaats.
  • Advies en begeleiding zijn deskundig en individueel.
  • Sophie biedt ook hulp op het voortgezet onderwijs.
  • Er is een werkmap met overzichtelijke inhoud.
  • Uw kind krijgt oefenopdrachten en eventueel huiswerk.


  • U en uw kind krijgen advies bij het gebruik van apps en websites.
  • Reistijd wordt niet in rekening gebracht.
  • Er zijn minimaal drie vaste overlegmomenten met kind, ouders en evt. school.
  • Alle sessies worden vooraf afgesproken met ouders en evt. de school.
  • Tijdens schoolvakanties kan de begeleiding, in overleg, worden voortgezet.
BETALING

Maandelijks ontvangt u achteraf een overzichtelijke factuur met de verrichtte werkzaamheden.
Er wordt een betalingstermijn van 14 dagen gehanteerd.

Vergoeding

Over het algemeen betaalt u de kosten van de begeleiding zelf. Er zijn echter een aantal mogelijkheden om de kosten (deels) vergoed te krijgen.

Mocht uw kind een rugzak (Leerling Gebonden Financiering) hebben kan er, in overleg met de school, worden bepaald of de begeleiding (gedeeltelijk) uit de rugzak kan worden betaald.

De kosten van de behandeling voor ernstige, enkelvoudige dyslexie worden door zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed. Raadpleeg hiervoor uw polis.

Kunt u de kosten voor de behandeling van dyslexie met uw inkomen niet dragen, dan kunt u bij de gemeente een beroep doen op de bijzondere bijstand.

In bepaalde gevallen, zoals bij de diagnose AD(H)D, ODD en ASS (Autisme, PDD-nos en Asperger) kan een persoonsgebonden budget worden aangevraagd. Hieruit kan ook begeleiding bekostigd worden als de leerproblemen ontstaan zijn door de ontwikkelingsstoornis.

Er zijn werkgevers die in bepaalde gevallen de kosten van remedial teaching van hun medewerkers (deels) voor hun rekening nemen. Richt u zich hiervoor tot de afdeling Personeelszaken.