Voor scholen

Aanbod

Door bezuinigingen en veranderingen in het onderwijs wordt het steeds moeilijker leerlingen naar eigen behoefte te bedienen. Er komt steeds meer op de schouders van de leerkracht terecht, wat het moeilijk maakt om individuele- en groepshandelingsplannen compleet uit te voeren. Sophie van Straaten – Advies en begeleiding zou u en uw collega’s hierbij kunnen helpen. Zij kan haar deskundige diensten, als individueel leerlingbegeleider, inzetten waardoor de leerlingen de gewenste hulp en aandacht krijgen. Dit betekent een aanzienlijke ontlasting voor de leerkracht. Belangrijk om te weten is dat gemaakte plannen van school de basis vormen voor de begeleiding. Het gaat hier dus om een samenwerking.

“Binnen korte tijd heeft Sophie ervoor gezorgd dat een
groep leerlingen weer op niveau is gekomen.”

– Directrice basisschool –

Verdere diensten
  • Door het creëren van een rustige en toch rijke leeromgeving biedt u uw leerlingen en personeel een prettige werkomgeving. Sophie van Straaten kan de school hierbij adviseren en helpen. Zij heeft de expertise in huis om klassen en werkplekken effectief in te richten.
  • Lezen is een onmisbaar onderdeel in het (basis)onderwijs. Met de juiste aanpak en tools in de klas en de school kan de leesattitude bij uw leerlingen vergroot worden en daarmee bijdragen aan beter onderwijs. Sophie is gespecialiseerd in het op de kaart zetten van het leesonderwijs.
  • Een randvoorwaarde voor goed en effectief onderwijs is een goed klassenmanagement. Sophie biedt u en uw collega’s advies op dit gebied. Van pedagogische werkwijzen tot het overzichtelijk inrichten van de klassenmap.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek waarin uw vragen en wensen uitvoerig zullen worden besproken.